Waar doen we het voor?

Bij de KotMadam staat de bewoner centraal. Daarmee bedoelen wij dat de bewoner niet alleen als een uniek persoon wordt gezien maar tevens als iemand die zelf richting geeft aan zijn leven, dus ook aan dat deel waarvoor zorg en ondersteuning wordt gevraagd. De bewoner, waar nodig ondersteund door zijn wettelijk vertegenwoordiger, heeft een eigen verantwoordelijkheid voor het inrichten van zijn eigen leven.

De KotMadam vormt daarop een aanvulling. Ondersteuning wordt de bewoner geboden voor zover deze dat wenst en in redelijkheid nodig heeft ter compensatie van tekortschietende functies. De KotMadam is present, vult aan vanuit gelijkwaardigheid en onvoorwaardelijk vertrouwen in het kunnen van de klant. Zij is hierin dynamisch, innovatief en treedt waar nodig buiten de gebaande paden.   

De KotMadam werkt graag samen met verwanten en wettelijk vertegenwoordiger mits dit ten goede komt aan het welzijn van de bewoner en hij of zij daarin toestemming geeft. KotMadam ziet nauwe betrokkenheid als groot goed. Het meedenken in mogelijkheden en een kritische blik is nodig voor het leveren van sluitend maatwerk op een kwalitatief hoog niveau.

‘Ieder mens heeft recht op een gewoon leven in een gewone omgeving. Zelfstandigheid, zelfbepaling, zelfontwikkeling en adequaat op de behoefte afgestemde ondersteuning zijn hierbij belangrijke thema’s’.

Kennis maken?

Wil je kennis maken met ons?
Bel of mail gerust!

Christine
06 - 442 870 92
kotmadam@christinegerlich.nl

KotMadam

KotMadam Rotterdam is een verzameling woningen/appartementen waar (jong) volwassenen worden ondersteund bij het op de rit krijgen van hun leven. Mensen met bijvoorbeeld sociaalmaatschappelijke problemen, een licht verstandelijke beperking, zwakbegaafdheid, autisme e.o.a.  kunnen zelfstandig wonen onder toezicht van een leuke hospita (kot madam) die tevens hulpverlener is.

Vragen?