Wat is een KotMadam?

KotMadam Rotterdam is een verzameling woningen/appartementen waar (jong) volwassenen kunnen wonen onder toezicht van een KotMadam ( en KotMeneer) die tevens hulpverlener is. Vanuit de hulpverlenersrol wordt jij ondersteund bij de zaken in jouw leven die je (nog) op orde wilt brengen en/of houden.

Het woord KotMadam wordt vooral in België gebruikt voor iemand die woningen verhuurd en daar ook zelf bij woont. KotMadam is een ander woord voor hospita. De betekenis is hetzelfde.

In een KotMadam zien we een ieder met zijn of haar mogelijkheden graag wonen in een ‘gewone’ samenleving op een zo gewoon mogelijke manier. Dat betekent dat er bij hulpvragen wordt gezocht naar ‘gewone’ oplossingen. ‘Een leven zoals een ieder'.  

Bewoners van KotMadam Rotterdam ervaren een hoogwaardige kwaliteit van leven in een stabiele woon- en leefomgeving. Waar veiligheid, vertrouwen en nabijheid een stabiele basis vormt voor de ontwikkeling van eigen mogelijkheden. Een eigen woning en een eigen leven maar niet alleen. Vrijheid met nabijheid.

Wij geloven in 'presentie'. Het 'er zijn' voor de ander.
Aansluiting zoeken bij wie de ander is, met zijn of haar levensverhaal, gewoonten, verlangens, manieren van doen, en daar ons 'zijn' op afstemmen.  
Wat voor de één goed is, is niet automatisch goed voor de ander.

Afhankelijk van de afspraak die wij met jou maken zijn wij beschikbaar voor jou op planbare- en niet planbare momenten.

Neem contact met ons op

* = Verplicht veld

Kennis maken?

Wil je kennis maken met ons?
Bel of mail gerust!

Christine
06 - 442 870 92
kotmadam@christinegerlich.nl

KotMadam

KotMadam Rotterdam is een verzameling woningen/appartementen waar (jong) volwassenen worden ondersteund bij het op de rit krijgen van hun leven. Mensen met bijvoorbeeld sociaalmaatschappelijke problemen, een licht verstandelijke beperking, zwakbegaafdheid, autisme e.o.a.  kunnen zelfstandig wonen onder toezicht van een leuke hospita (kot madam) die tevens hulpverlener is.

Vragen?