Wie kan er huren bij de KotMadam?

De bewoners van KotMadam Rotterdam zijn mensen waarvan, op basis van eerder gestelde diagnose en/of ervaringen, verwacht wordt dat men voor langere tijd leun- en steuncontacten nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen maar voor wie intensieve begeleiding bij het vormgeven van hun leven niet nodig is.

Zij kunnen zichzelf vermaken en kunnen in ieder geval in de stabiel/rustige perioden in hun leven een eigen dagindeling volgen. De bewoners van KotMadam Rotterdam zijn voornemens de taken die het zelfstandig wonen met zich mee brengt, zoveel als mogelijk, zelfstandig uit te voeren.

Voor het wonen in een woning van KotMadam is een indicatie vanuit de WMO (gemeente) of WLZ in PGB nodig om de dienstverlening van KotMadam te betalen. Tenzij je over voldoende eigen middelen beschikt om hiervan de facturen te voldoen.

Binnen KotMadam Rotterdam kun je ook wonen met je kind. Als je ondersteuning nodig hebt bij het opvoeden helpt KotMadam jou daarbij.

Wij geloven in presentie.
Aansluiting zoeken bij wie de ander is, met zijn of haar levensverhaal, gewoonten, verlangens, manieren van doen, en daar ons 'zijn' op afstemmen.
Wat goed is voor de één, is niet altijd automatisch goed voor de ander.

Afhankelijk van de afspraak die wij met jou maken zijn wij op planbare- en niet planbare momenten beschikbaar om met jou te sparren over jouw issues en de mogelijke oplossingen daarin.
 
Jij hebt als klant zelf een actieve rol in het formuleren van de hulpvraag en de invulling daarvan.   Voorbeelden van hulpvragen onder bewoners bij KotMadamLeefstijl (gezonde leefstijl, hoe leef ik mijn leven, welke keuzen maak ik daarin, relaties, kinderwens)

Wonen (voorkomen vervuiling, verwaarlozing, overlast, hoe kan ik een goed huurder zijn)

Sociale contacten (met wie ga je om en wat brengt hij /zij jou, hoe geef ik mijn wensen aan en houd ik rekening met de ander)

Financiën (hoe houd je de financiën op orde, hoe besteedt je de inkomsten, hoe zorg je ervoor dat je niet in de schulden komt)

Werk of opleiding (hoe vind ik werk, hoe behoud ik werk, hoe houd ik de werkgever tevreden, hoe creëer ik mijn kansen voor een mooie toekomst)  


Insluitingen  • Je beseft dat jij zelf de sleutel bent tot verandering.
  • Je hebt een sterke wens om zelfstandig te wonen maar vind het prettig iemand achter je te hebben om op               terug te vallen bij problemen, eenzaamheid of het ‘even niet weten’.  
  • Je bent fysiek/praktisch in staat je eigen huishouden te runnen.
  • Je hebt een persoonsgebonden budget vanuit de WMO (gemeente) of WLZ.
  • Je staat open voor advies en bent bereid de samenwerking met KotMadam aan te gaan en op te zoeken.  
  • Je bent in staat de dag, eventueel met aansturing op afstand, zelfstandig op te starten.  
  • Je hebt werk, studie of dagbesteding buiten de deur of bent bereidt dit te ontwikkelen met ondersteuning van   de KotMadam.   


Uitsluitingen  • Bij KotMadam Rotterdam wonen geen mensen die actief gebruik van drugs en/of alcohol wensen en/of daarvan afhankelijk zijn.  
  • Je kunt niet bij KotMadam wonen zonder hulpvraag.  
  • KotMadam Rotterdam biedt geen zorg aan mensen die vrijheid beperkende middelen & maatregelen nodig hebben om hun leven kwalitatief vorm te kunnen geven

Neem contact met ons op

* = Verplicht veld

Vragen? Advies nodig?

KotMadam

KotMadam Rotterdam is een verzameling woningen/appartementen waar (jong) volwassenen worden ondersteund bij het op de rit krijgen van hun leven. Mensen met bijvoorbeeld sociaalmaatschappelijke problemen, een licht verstandelijke beperking, zwakbegaafdheid, autisme e.o.a.  kunnen zelfstandig wonen onder toezicht van een leuke hospita (kot madam) die tevens hulpverlener is.

Vragen?